Termékfejlesztés

Beszállítók
feltérképezése

Gyógyszergyártás

Raktározás

ADATVÉDELEM

 

Adatvédelmi tájékoztató

A PharmaPlant Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit az adatkezeléssel kapcsolatos információkról, az adatok kezeléséről, az adatkezelés elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A PharmaPlant Kft. adatkezelési gyakorlata kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit.

 

Adatkezelő

 

Az adatok kezelője a PharmaPlant Kft., székhely: 1046 Budapest, Megyeri út 62.

 

A kezelt adatok köre

 

A honlapon található szolgáltatások egy része nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Ön személyazonossága, illetve személyes adatainak feltárása nélkül is hozzáférhet. A honlap meghatározott részeinek megtekintéséhez azonban szükséges az azonosításra szolgáló adatok megadása (pl.: név, cím, e-mailcím, telefonszám). A PharmaPlant Kft. ezeket a személyes adatokat, információkat csak és kizárólag abban az esetben gyűjti , amennyiben a látogató ügy dönt, hogy azokat a regisztráció során, illetve e-mailben küldött szakmai információ igényléséhez rendelkezésre bocsátja. Amennyiben úgy dönt a látogató, hogy a kért személyes információt nem adja meg, akkor elfogadja annak a felelősségét, hogy a honlap bizonyos részeihez nem fér hozzá. A honlap regisztrált látogatói számára biztosított szolgáltatások: a honlap vényköteles termékekre vonatkozó szakmai tartalma.

A regisztrációhoz , illetve az e-mailben a honlapon keresztül küldött szakmai információ igényléséhez a látogató a nevét, e-mail címét, esetleg orvosi pecsét számát adja meg. A látogató adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a PharmaPlant Kft. a megadott személyes adatokat nyilvántartsa és kezelje. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a honlap üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 


Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés elsődleges célja, a honlap meghatározott részeinek megtekintéséhez szükséges azonosítás, szakmai információk, hírlevelek – amennyiben ez az érintett részéről a regisztráció során jóváhagyásra került - küldése e-mailben. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

Felhasználói adatokat csakis statisztikai szempontból dolgozunk fel, harmadik félnek ki nem adjuk azokat. Honlapunk látogatóiról gyűjtött, automatikusan generálódó információkat, adatokat kizárólag trendek és statisztikai információk nyomon követése céljából dolgozzuk fel, melyeket honlapunk szolgáltatásainak - az Ön számára és igényeinek megfelelően - fejlesztéséhez használunk fel.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a látogató hozzájárulása alapján kezeli.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik, illetéktelen személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé, az adatokat nyilvánosságra nem hozza.

 

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés

 

A honlap regisztrált látogatói bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a PharmaPlant Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik az adatok helyesbítését, módosítását illetve - amennyiben ezt vonatkozó jogszabály nem korlátozza – törlését.

A látogatók ezzel kapcsolatos kérelmüket a PharmaPlant Kft. székhelyére postai úton, vagy az info--.at.--pharmaplant.hu e-mail címre küldött levél útján terjeszthetik elő. Az adatkezelő a kérelmek benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

A honlap látogatója tiltakozhat személyes adatának nem megfelelő kezelésével kapcsolatban. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Avtv. tartalmazza.